2002 - 2010

Historien bak Osjord

Historien til Osjord AS og Osjord Åsen AS går tilbake til 1949. Selskapet ble stiftet av Gunnar Osjord. Han ble født 16. januar 1908 og var gift med Kirsten. De hadde tre barn; Gunnar, Ragnhild og Turid.

Hans bil/motor karriere startet før krigen som mekaniker i Tyskland. Han oppholdt seg der i tiden fra 1934 til 1936. Da Norge kom i gang igjen etter krigen, var Gunnar Osjord med og startet salgs- og reparasjonsfirmaet Jakobsen og Osjord, siden Motorcraft AS. De representerte bilmerkene Plymouth og Crysler.
 

2002 - 2010

Året 2002 blir da et nytt spennende år for gruppen og alle krefter settes inn på å bli blant de beste distributørene i bransjen. Det jobbes med et omsetningsmål for gruppen på 270.000.000. Mariann AS, som håndterer eiendomsutviklingen for gruppen, drifter i løpet av 2002 nesten 6000 m2 næringseiendom. Arealer for egen virksomhet i tillegg til arealer for andre utenforstående selskaper.

Med virkning fra 01.12.2002 selges Osjord Industrivarer AS til AS Maskin. Dette gjøres med bakgrunn i en strategi som bygger på satsing og fokus på import/engros samt eiendoms utvikling.

Osjord AS øker sin omsetning i 2003 med nesten 20%, som er over planen. Lokalene på Forus og Sandnes Havn er i ferd med å bli for små.

Osjord Gruppen gikk inn i 2004 med et ambisiøst mål på 380 000 000,- i omsetningsbudsjett og klare planer for en større og mer rasjonell lagerstruktur. Lokaler  ble utvidet og ekstra lokaler for kampanjepakking ble leid inn. Fasiten da året var slutt var 19% økning i omsetning og 48 årsverk.

2005 ga igjen vekst. 11% økning i omsetning og 55 ansatte ved utløpet av året. Vi flyttet kampanjelageret inn på nytt lager på Løwenstrasse i samme bygg som IKEA har hentelager.

Kataloger, Tilbud & Prislister

Kataloger, Tilbud & Prislister