1994 - 2001

Historien bak Osjord

Historien til Osjord AS og Osjord Åsen AS går tilbake til 1949. Selskapet ble stiftet av Gunnar Osjord. Han ble født 16. januar 1908 og var gift med Kirsten. De hadde tre barn; Gunnar, Ragnhild og Turid.

Hans bil/motor karriere startet før krigen som mekaniker i Tyskland. Han oppholdt seg der i tiden fra 1934 til 1936. Da Norge kom i gang igjen etter krigen, var Gunnar Osjord med og startet salgs- og reparasjonsfirmaet Jakobsen og Osjord, siden Motorcraft AS. De representerte bilmerkene Plymouth og Crysler.
 

1994 - 2001

1994 ble et gjennombrudd for Osjord AS. Verktøyavdelingens strategi ble lagt om til å være landsdekkende. Dette medførte raskt økende omsetning og i 1995 var bil/motor- og verktøyavdelingen like store og omsetningen passerte 80 millioner. Samme høst kjøpte firma Osjord AS, Åsensenteret og eiendommen Auglendsmyrå 11. I løpet av 1996 ble virksomheten omstrukturert og tilpasset andre virksomheter. I januar 1997 flyttet bil/motor avdelingen til Åsensenteret og det nye firmanavnet ble Osjord Åsen AS. Med dette ble det gjort en total endring i selskapsstrukturen.

Holdingselskapet Osjord Holding AS ble dannet og den totale virksomheten besto totalt av 4 selskaper, 3 utenom Osjord Holding AS. Det er Osjord AS, Osjord Industrivarer AS og Osjord Åsen AS.

Med virkning fra 01.01.2000 overtok Ivar Gundersen alle aksjene i Osjord Holding AS og med virkning fra samme år ble all eiendomsdrift lagt ut i et nytt eiendomsselskap; Mariann AS. Osjord Holding AS konsentrerer seg nå kun om å drifte selskapene Osjord AS, Osjord Industrivarer AS, Osjord Åsen AS og Osjord Support AS.

Årene 2000 og 2001 ble gode og spennende år for gruppen. Ikke minst blir det tatt et nytt og viktig veivalg i løpet av høsten 2001. Osjord Gruppen skal i framtiden konsentrere seg utelukkende om verktøyrelaterte produkter. 60% av Osjord Åsen AS ble solgt til ledelsen der og går ut av Osjord Gruppen.

Kataloger, Tilbud & Prislister

Kataloger, Tilbud & Prislister