1969 - 1993

Historien bak Osjord

Historien til Osjord AS og Osjord Åsen AS går tilbake til 1949. Selskapet ble stiftet av Gunnar Osjord. Han ble født 16. januar 1908 og var gift med Kirsten. De hadde tre barn; Gunnar, Ragnhild og Turid.

Hans bil/motor karriere startet før krigen som mekaniker i Tyskland. Han oppholdt seg der i tiden fra 1934 til 1936. Da Norge kom i gang igjen etter krigen, var Gunnar Osjord med og startet salgs- og reparasjonsfirmaet Jakobsen og Osjord, siden Motorcraft AS. De representerte bilmerkene Plymouth og Crysler.
 

1969 - 1993

I 1969 fikk firmaet enesalgsavtale med Bosch elektroverktøy, og i 1971 introduserte firmaet Eberspächer bensinvarmere. 5 millioner i omsetning ble nådd i 1973. I 1974 ble firmaet gjort om til aksjeselskapet G. Osjord Diesel Elektro AS. Dette året hadde firmaet eksistert i 25 år. Blaupunkt ble innlemmet i sortimentet i 1975. I 1976 flyttet firmaet til tidsmessige lokaler på Åsen, det samme bygget som Osjord Åsen AS nå har sine aktiviteter i. 10 millioner i omsetning ble nådd. 1977 ble det første hele driftsår med eget EDB-anlegg. 3 år senere var omsetningen kommet opp i 15 millioner. I årene framover økte omsetningen og handelsdistriktet ble utvidet til Nord Rogaland og Agder-fylkene.

I 1983 ble virksomheten delt i en forbrukerrettet virksomhet og en engrosvirksomhet. Den forbrukerrettede virksomheten ble til Åsensenteret AS, og den engrosrettede til Osjord AS. Åsensenteret ble en av Osjords mange kunder og Osjord AS passerte i 1986 50 millioner i omsetning.

I 1987 ble Osjord AS solgt til Ivar Gundersen og Ådne Lea. Virksomheten var da en vestlandsbasert grossist innen bil/motor- og verktøyprodukter, spesielt Bosch elektroverktøy. Konjunkturene i Norge ble brått dårlige og en mengde tiltak måtte settes i verk. Lokalene som firmaet var i fungerte dårlig og nye lokaler ble bygget. Innflytting i disse lokalene skjedde årsskiftet 1988/1989. Etter en stabilisering av virksomheten ble en ny kurs staket ut. Det ble satset tungt på distribusjon til bensinstasjonsmarkedet, bilverksteder og sist, men ikke minst, ble det strategisk satset på å bygge opp en verktøyavdeling med bedre og større sortiment.

Omsetningen økte raskt i årene framover, det måtte til nesten kontinuerlig ombygging, påbygging av nåværende lokaler. I 1991 – 1992 toppet omsetningen seg og firmaet hadde et formidabelt godt samarbeid med oljeselskapene. Parallelt økte omsetningen på verktøyavdelingen og nye agenturer kom til.

Kataloger, Tilbud & Prislister

Kataloger, Tilbud & Prislister